Data ogłoszenia: 2014-10-29

Wybrana została oferta złożona przez firmę COMES CONSULTING WYCENA NIERUCHOMOŚCI Mirosław Zych, 41-902 Bytom ul. Drzymały 2/4 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2014-10-08

W odpowiedzi na zapytania oferentów zamieszczamy linki do dodatkowych dokumentów dotyczacych ZWSE Baiałystok:

1. Opinia i raport z badania finansowego za rok 2013 

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 z opinią biegłych 

3. Tekst jednolity Umowy Spółki ZWSE Białystok Sp. z o.o. 11.04.2014 r 

 

Data ogłoszenia: 2014-10-06

Treść ogłoszenia w formacie pdf

SIWZ w formacie pdf

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

41-503 Chorzów

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERT NA SPORZĄDZENIE WYCENY

 

Należących do Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie udziałów w Zakładzie Wykonawstwa  Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

 

 (wycena winna określać wartość jednego udziału oraz wartość 85% udziałów)

 

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości, metody wycen, formy i terminu składania ofertzostały określone Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i dostępne są na stronie internetowej www.elektrownia.chorzow.pl

 

(zakładka ogłoszenia)

 

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.