Dat ogłoszenia: 2015-05-14

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedziba  w Chorzowie niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie wyceny wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach wybrana została jako najkorzystniejsza oferta przedłożona przez GRUPA KAPITAŁOWA DEFIN Spółka z o.o. 40-087 Katowice ul. Sokolska nr 65 za kwotę netto 6.000,00 zł.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2015-04-15

SIWZ do wyceny  

Sprawozdanie Finansowe za rok 2014    Sprawozdanie Zarzadu za rok2014     Umowa Spółki 25.03.2014    Wykaz działek i ilość środków trwałych  

Link do katalogu FTP (dla Firefox)

Elektrownia Chorzów S.A.

w Chorzowie,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,

41-503 Chorzów

zaprasza do składania ofert na sporządzenie wyceny udziału w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (wycena winna określać wartość jednego udziału). Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości i formy składania ofert oraz wyceny zostały zamieszczone na stronie nternetowej Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie: www.elektrownia.chorzow.pl w zakładce ogłoszenia.

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A.