Data ogłoszenia: 2015-07-05

Przetarg unieważniony w wyniku odwołania nabywcy - Postępowanie zakończone.

Data ogłoszenia: 2015-02-28

OGŁOSZENIE

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

41-503 Chorzów ul. Marii Curie Skłodowskiej nr  3

Informuje, iż:

zamierza zbyć

Koparko – ładowarkę

Ostrówek KTO 162

(Ciągnik rolniczy)

 

I Dane techniczne:

1.                  Nazwa pojazdu - Koparko – ładowarkę Ostrówek KTO 16 (Ciągnik rolniczy).

2.                  Rok produkcji  - 1988

3.                  Rodzaj paliwa - ON

4.                  Pojemność  -  3,1 cm3

5.                  Ubezpieczenie – do dnia 31.12.2015 r.

6.                  Waga pojazdu – 5,8 tony

7.                  Brak aktualnych badań technicznych.

II Cena wywoławcza:

1.                  Netto 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100 groszy,)

2.                  Do ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III Oferty

1.                  Oferta winna zawierać:

a)      Dane oferenta (osoby fizycznej – prawnej),

b)      NIP, PESEL,

c)       Adres lub siedziba  z kodem,

d)      Oświadczenie , że oferent zapoznał się  stanem technicznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń do sprzedającego w przypadku jego nabycia,

e)      Proponowaną cenę nabycia nie niższą od 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100 groszy) netto,

f)       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z napisem „Oferta pisemna nabycia Koparko – ładowarkę Ostrówek KTO 16)

g)                Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 16 marca 2015 r. na adres ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. 41-503 Chorzów ul. Marii Curie Skłodowskiej nr  3. Do godziny 14 00.

IV           Wybór Oferenta:

1.                       Wybór oferenta nastąpi w dniu 17 marca o godz. 11.00,

2.                          Nabywcą zostaje oferent przedkładający najwyższą cenę

3.              Z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie podpisana umowa sprzedaży.

Informację na temat Koparko – ładowarkę Ostrówek KTO 16 udziela Pan Michał Nagórzański:

·         Telefon: (32) 3491 600 wewn. 622,

 

·         E’mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.