Data ogłoszenia: 2015-07-22

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą koparko- ładowarki "Ostrówek KTO 16" została firma TRAX S.C., 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Terenowa nr 1 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 2015-07-03

   Treść ogłoszenia     

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

41-503 Chorzów ul. M. Skłodowskiej - Curie nr  3

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek KTO 162

(Ciągnik rolniczy)

1.       Przetarg odbywa się na podstawie Regulaminu Zamówień Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie.

2.       W przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne.

3.       Przedmiotem przetargu jest koparko – ładowarka Ostrówek KTO 16 (Ciągnik rolniczy) o następujących danych technicznych:

a)                 Nazwa pojazdu - Koparko – ładowarka Ostrówek KTO 16 (Ciągnik rolniczy).

b)                 Rok produkcji  - 1988,

c)                  Rodzaj paliwa – ON,

d)                 Pojemność  -  3,1 cm3,

e)                  Ubezpieczenie – do dnia 31.12.2015 r.,

f)                   Waga pojazdu – 5,8 tony,

g)                 Brak aktualnych badań technicznych,

h)                 Pojazd niesprawny.

4.       Ogłaszający przetarg ustala cenę sprzedaży na:

a)                 Kwotę netto 4000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100 groszy,)

b)                 Do ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.       Warunkiem przystąpienie do przetargu jest złożenie pisemnej oferty.

6.       Oferta winna zawierać:

a)      Dane oferenta (osoby fizycznej – prawnej) – imię nazwisko, nazwa firmy,

b)      Numer NIP, PESEL, Regon, KRS, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,

c)       Adres lub siedziba  z kodem,

d)      Oświadczenie , że oferent zapoznał się  stanem technicznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń do sprzedającego w przypadku jego nabycia,

e)      Proponowaną cenę nabycia nie niższą od 4000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100 groszy) netto,

7.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z napisem „Oferta pisemna nabycia Koparko – ładowarki Ostrówek KTO 16.

8.       Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. na adres ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. 41-503 Chorzów ul. Marii Curie Skłodowskiej nr  3. do godziny 14 00.

9.       Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21 lipca o godz. 11.00.

10.   Nabywcą zostaje oferent przedkładający najwyższą cenę.

11.   Z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie podpisana umowa sprzedaży.

12.   Koszt przewozu Koparko – ładowarki Ostrówek KTO 16 ponosi nabywca.

13.   Informację na temat Koparko – ładowarkę Ostrówek KTO 16 udziela Pan Stanisław Borczyk:

·         Telefon: (32) 3491 600 wewn. 624,

·         E’mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd

Elektrowni Chorzów S.A.

w Chorzowie